Educatieve technologie in het onderwijs bestaat uit alle technologie in het onderwijs. Dit zijn zowel de apparaten, zoals computers, tablets, smartphones en digiborden, als alle software en educatieve tools.

Op deze pagina zullen wij ons buigen over de educatieve tools. Welke tool kan je wanneer inzetten?

Maar vergeet niet, en houdt altijd achter in je hoofd… Waarom zet ik deze educatieve tool in en versterkt deze echt mijn les? Of zet ik de tool in om “digitaal” bezig te zijn?! Hiervoor kan je gebruik maken van het T-Pack model of SAMR model, zie ook onze pagina over hoe je educatieve technologie kan inzetten.

4 Thema’s

Wij gaan bij onze educatieve tools uit van 4 thema’s die je handvatten bieden bij de inzet van deze tools. De thema’s kan je hieronder zien.

 • Voorkennis Activeren
  • Wat is dat nu eigenlijk, dat voorkennis activeren? Als eerste moet je weten wat voorkennis is…. Voorkennis is kennis die bewust of onbewust al aanwezig is bij iemand. Als je nieuwe leerstof wil aanleren, moet je weten wat diegene al over het onderwerp weet. Op deze manier kan de persoon in kwestie deze kennis koppelen aan nieuwe leerstof, waardoor zijn netwerk van kennis en vaardigheden wordt uitgebreid en verfijnd.
 • Vormgeven aan je leergesprek
  • Wat is dat nu eigenlijk, vormgeven aan je leergesprek? In de praktijk blijkt vaak dat bij een leergesprek de docent aan het woord is en de leerling vooral luistert. Door het inzetten van de juiste tool kan je een leergesprek interactief maken, leerlingen helpen in het leerproces en de vervolgstappen helder te krijgen.
 • Verwerken en oefenen
  • Wat is dat nu eigenlijk, verwerken en oefenen? Onder verwerken en oefenen valt het studeren en het herhalen van de leerstof. Meestal worden passieve technieken gebruikt, zoals overschrijven, markeren of de leerstof verschillende keren herlezen. Door het gebruik van deze technieken onthoud je minder goed en vooral minder lang. Ook voor het verwerken en oefenen zijn er meer dan voldoende tools om te zorgen voor vernieuwing. Hierdoor zullen leerlingen weer geënthousiasmeerd worden en zal het leerrendement verhogen.
 • Reflecteren en evalueren
  • Wat is dat nu eigenlijk, reflecteren en evalueren? Reflecteren is terugdenken en overzien, nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. Het doel van reflecteren is het vergroten van begrip en inzicht en het verbeteren van je gedrag. Reflecteren op het leerproces kan je helpen om effectiever te leren en om de leerstof beter te onthouden.
   Bij evalueren gaat het veel meer om het beoordelen van je voorgenomen werkplan. Iemand die evalueert vergelijkt de verwachting die hij van tevoren had met de feitelijke gang van zaken. Na reflectie kan evaluatie plaatsvinden. Daarna kun je conclusies trekken en doelen stellen voor een volgende keer. Er zijn verschillende tools om het reflecteren en evalueren te ondersteunen.

Hieronder staan een aantal tools waar wij enthousiast van worden:

Socrative is een tool om quizzen, toetsen, testen, peilingen of les-evaluatieopdrachten te maken. Je kunt op allerlei devices samen met Read more
Lees verder
Met de HP Reveal tool kan je de realiteit en de virtuele wereld met elkaar combineren (Augmented Reality). Het is Read more
Lees verder
Met Microsoft Forms kun je heel eenvoudig enquêtes, toetsen en peilingen maken. Je nodigt leerlingen, ouders of collega’s uit om Read more
Lees verder
Met deze tool maak of arrangeer je digitale en interactieve lessen. Deze lesen kun je direct gebruiken in je klas. Read more
Lees verder
Jilster is een online tool waarmee je zelf een tijdschrift, werkstuk, boek of bijvoorbeeld een onderzoeksverslag kunt maken. Read more
Lees verder
Kahoot! is een onderwijsplatform uit Noorwegen. Kahoot! werkt met multiple choice –quizzen genaamd kahoots. Gebruikers hoeven niet geregistreerd te zijn Read more
Lees verder
Socrative is een tool om quizzen, toetsen, testen, peilingen of les-evaluatieopdrachten te maken. Je kunt op allerlei devices samen met Read more
Lees verder
Quizizz is een tool waarmee je een quiz kunt maken die je in kunt zetten in je les of die Read more
Lees verder
Wordclouds is een tool om “woordwolken” te genereren vanuit een tekst of een serie woorden die jij opgeeft. De wolken Read more
Lees verder
Quizizz is een tool waarmee je een quiz kunt maken die je in kunt zetten in je les of die Read more
Lees verder
Met deze tool kun je in de les op een leuke en laagdrempelige manier evalueren of leerlingen iets begrepen hebben. Read more
Lees verder
Socrative is een tool om quizzen, toetsen, testen, peilingen of les-evaluatieopdrachten te maken. Je kunt op allerlei devices samen met Read more
Lees verder
Padlet is een tool waarmee je een digitaal prikbord (muur) kunt maken waarop je dingen zoals teksten, afbeeldingen, bestanden en Read more
Lees verder
dpuzzle is een tool waarmee je video’s kunt inkorten en zelf geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar kunt toevoegen. Je Read more
Lees verder