Onderwijs & Technologie oftewel digitale geletterdheid… hoe gaat dit samen en hoe ziet dit er op dit moment uit? Past het schoolsysteem zich aan of ziet het er nog net zo uit als vroeger? Ben jij en of zijn jouw leerlingen eigenlijk al digitaal geletterd?

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden die leerlingen nodig hebben om wegwijs te worden en zich te ontwikkelen in de digitale wereld om ons heen. De vier vaardigheden zijn:

 1. Mediawijsheid
 2. ICT-basisvaardigheden
 3. Computational thinking
 4. Informatievaardigheden
 (klik op de vaardigheid voor het volledige artikel van Kennisnet) 

In ons huidige curriculum is er nog maar weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Er is weinig samenhang en dat moet veranderen, de ontwikkelingen in de digitale wereld volgen elkaar namelijk snel op.

Om een duidelijk beeld te schetsen van deze vier vaardigheden, worden hieronder de vier vaardigheden gesplitst en beschreven.

Mediawijsheid

Deze vaardigheid leert leerlingen om bewust en kritisch gebruik te maken van alle beschikbare media om zich vervolgens actief voort te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke digitale wereld.

Technische vaardigheden zijn belangrijk, maar bij mediawijsheid gaat het vooral om competenties als begrip, reflectie, zelfstandigheid en creativiteit. Leerlingen leren problemen op te lossen of nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

ICT-basisvaardigheden

Deze vaardigheden zorgen ervoor dat leerlingen:

 • De basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken leren kennen;
 • Hardware kunnen benoemen, aansluiten en bedienen;
 • Om kunnen gaan met verschillende soorten software en tekstverwerkers;
 • Kunnen werken met internet;
 • Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten.

Computational thinking

Deze vaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen:

 • Computers en computergestuurde apparaten kunnen aansturen;
 • Leren dat een computer kan helpen bij het vinden van oplossingen;
 • Gegevens kunnen analyseren en logisch organiseren;
 • Het (her)formuleren van problemen en zoekvragen

Informatievaardigheden

Deze vaardigheden helpen de leerlingen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie op internet.

Kort samengevat:

We denken al snel dat de generatie die nu opgroeit vanzelfsprekend digitaal geletterd zijn of dat leerlingen dat vanzelf wel worden. Er zijn inderdaad leerlingen die zichzelf deze vaardigheden aanleren, maar in de praktijk zijn dit wel uitzonderingen. Veel leerlingen missen het inzicht en zij moeten leren om verstandig de digitale wereld te verkennen, de werking van computers en netwerken te begrijpen, om verschillende soorten technologie eigen te maken en de mogelijkheden en beperkingen daarvan te begrijpen.

En? Bereiden wij de generatie al voor op de toekomst? Of lopen we nog achter?

Zie onderstaand filmpje en oordeel eens voor jezelf….